Het Actief Computer Centrum -hierna ACC genoemd- houdt haar website zo actueel en compleet mogelijk. Alle informatie op deze website is zorgvuldig gecontroleerd. Ondanks deze zorg kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

ACC neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van haar website. ACC aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van de geboden informatie op deze website of als gevolg van het functioneren van deze website. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Links naar derden

Op deze website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. ACC is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe pagina’s waarnaar wij verwijzen en is niet verantwoordelijk voor gevolgen van gebruik van deze informatie.

Reacties van bezoekers

ACC probeert misbruik te voorkomen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die door bezoekers op onze website is geplaatst.

Advertenties

De informatie in advertenties op onze website is de verantwoordelijkheid van de betreffende adverteerder. ACC kan geen garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie. Zie meer informatie op de website van onze sponsors via Google.

Copyright

ACC, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ACC, inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Linken naar ACC

Linken en verwijzen naar de pagina’s van ACC op internet mag altijd. De vrijwillige redactie van het ACC stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld. Zie de contact pagina voor meer informatie.